Appellation d'origine protégée - Moezel Luxembourg.

De regio, de mens en de tradities drukken hun stempel op het product, de wijn. In onze geglobaliseerde wereld wint informatie over de herkomst aan belang en is het steeds vaker een tegenhanger van de technisch vaak uitstekend geproduceerde maar karakterloze wijnen uit alle hoeken van de wereld.

Ons terroir verleent onze wijnen hun karakter. Onze traditie en kracht schuilen in onze unieke herkomst. Om de kwaliteit van onze wijnen ook in de toekomst te garanderen, is het van vitaal belang dat we ons op het internationaal erkende « herkomstprincipe » concentreren, want dat principe vormt de basis van de Europese hervorming van de wijnmarkt. Het is de bedoeling de herkomstaanduiding te koppelen aan een statement i.v.m. kwaliteit: Luxemburgse wijnen zijn topwijnen ! De ( beschermde herkomstaanduiding ) « Appellation d’Origine Protégée – Moselle Luxembourgeoise », afgekort tot

AOP, is nuttig om voor het land de belangrijke wijn van de Luxemburgse Moezel te beschermen en ervoor te zorgen, dat hij een grotere toegevoegde waarde krijgt. Het nieuwe kwaliteitssysteem maakt het enerzijds mogelijk de brede markt te bedienen en anderzijds kunnen perceelwijnen als gangmakers voor de Luxemburgse Moezel worden ingezet. Door de precieze afbakening van de hellingen en de kleinere opbrengst per hectare, spelen die topproducten een belangrijke rol in de imagovorming van ons wijnbouwgebied.

Meer informatie over Appellation d’Origine Protégée op: www.aop.lu